Holistic Kolloidalt Silver 250 ml

I lager.

149 kr

Kolloidalt Silver

Holistic Kolloidalt Silver är ett desinfektionsmedel för rening av dricksvatten.

Kolloidalt Silver är mycket effektivt mot bakterier, virus, svampar och i princip alla kända mikroorganismer, samtidigt som det är helt ofarligt för människor och djur.

 Silver har i flera hundra år traditionellt använts för att påverka immunförsvaret och döda bakterier, virus och svamp. Det är känt för att döda mer än 800 olika mikroorganismer. Silver föll tyvärr i viss glömska när antibiotikan upptäcktes.

Kolloidalt Silver betyder att det är små silverpartiklar som är elektrostatiskt laddade med extra hög potential. Partiklarna håller sig svävande i vattnet, dvs. är i kolloidal form.

Holistic Kolloidalt Silver innehåller mer silver, mindre partikelstorlek och har högre laddning på partiklarna än tidigare former av kolloidalt silver. Den mindre partikelstorleken och den höga laddningen minskar risken för att partiklarna klumpar ihop sig och faller till botten. Det gör Holistic Kolloidalt Silver effektivare och mer snabbverkande. Dessutom förlängs hållbarheten.

Innehåll

1 liter avjoniserat vatten, silverjoner (10 mg per liter).

Dosering

10 ml (två teskedar) kolloidalt silver innehåller 100 mikrogram silver vilket är det samma som 10 ppm.

Tillsätt två teskedar Kolloidalt Silver till 1 liter dricksvatten. Skaka om. Vattnet är sedan klart att drickas.

Två teskedar 1-4 ggr per dag mellan måltider eller enligt rekommendation.

Förvaring

Förvaras torrt och utom räckhåll för barn.